sobota, 28. maj 2011

VOGUE, FEBRUARY 1974

Diane von Furstenberg by Bob Stone


1 komentarji: